Sel, deprem, heyelanlar ve büyük yangınlar doğal afet kapsamında değerlendirilmektedir. Türkiye ise doğal afetlerin sık yaşandığı bir coğrafya da yer almaktadır. Bu afetler olduğunda ise önemli noktalardan birisi afetzedelere yardım olmaktadır. Afetzedelere yardım için bölgeye giden ekiplerin ise ilk yaptıkları şeylerden birisi afet çadırı kurmak olmaktadır. Bu çadırlar afete uğrayan kişilerin barınmaları için olduğu gibi diğer ihtiyaçların karşılanması için de kullanılmaktadır. Afetlerin yılın her günü olabileceği düşünülerek çadırlar buna uygun üretilmekte kışları yağmur kar ve soğukta içeride sıcak bir ortam oluşurken yazları da sıcak havanın dışarda kalmasını ve içerinin serin olması sağlanmaktadır.

Afetlerin beklenmedik zamanlarda gelmesi nedeniyle insanlar hazırlıksız yakalanmakta ve onlara yardım için gelen ekipler ise bu afet çadırlarının kurulumunun kolay olması ile kısa sürede çok sayıda kurarak yaşanan afetten etkilenen her ailenin barınma ihtiyacının karşılanması sağlanmaktadır. Kızılay ve çeşitli kurumlar tarafından afetzedelere yardım amaçlı olarak bu çadırlar o anda dağıtılıyor olsa da çok fazla afetzedenin olduğu ya da sizin tek başına yaşayacağınız bir afet sonucu evinizi kaybetmeniz durumunda bu çadıra sahip olmanız avantaj oluşturacaktır. Bu çadırların kısa zamanda çok sayıda kurulması gerektiği bilinmekte ve bunun için hızla az sayıda kişi tarafından kurulması için gerekli iskelet ile imal edilmektedir. İçinde en azından insanların bir süreliğine de olsa yaşayacağı bilinmekte bu nedenle sağlıklarını olumsuz etkileyecek maddeler kullanılmamaktadır. Branda bezinden yapılarak içeri havanın girmesi sağlanmaktadır.

 

Afet Çadırı Kullanımı

Yanı başımızdaki Suriye’de olduğu gibi ülkelerde yaşanan iç savaşlar sonucu evini kaybeden insanların farklı bir ülkeye sığınmaları durumunda bu kişiler için hayatlarını devam ettirebilecekleri mülteci kampları kurulmaktadır. Bu kamplarda da barınma ihtiyacının karşılanması için çadırlar kurulmaktadır. Bu şekilde insanların bir şekilde ev gibi kullanabilecekleri çadırlarının olmasını sağlamaktadır. Afet çadırı sadece afetzedeler için değil ayrıca o bölgede olan yardım ekiplerinin kullanımı için de imal edilmektedir. Bir afet olduğunda bölgeye giden ekipler önce temel ihtiyaçların karşılanması ve getirilen yardımların koyulabilmesi için ve çeşitli ihtiyaçlar için çadır kurmakta daha sonra da afete uğrayan kişilerin barınma ihtiyacı için çadırları kurmaya başlamaktadırlar. Bu şekilde yaşanan afetin açtığı yaralar bir nebzede olsa sarılmaya çalışılmaktadır. Daha önce de belirtildiği gibi çadırın kullanım amacı farklılık gösterebilmekte ve şu şekilde sayılmaktadır.

  • Afetzedelerin barınma ihtiyacı için
  • Arama kurtarma merkezi olarak
  • Acil müdahale ekiplerinin işlerini yapabilmeleri amacıyla
  • Afetzedelerin ve arama kurtarmada çalışan kişilerin dinlenmesi amacıyla
  • Afet bölgesine gelen yardımların depolanması amacıyla
  • Afetzedelere yardım yapan birimlerin komuta merkezi olarak

Afet Çadırı Fiyatları

Bir afet olduğunda insanlar en başta evlerini ve daha sonra pek çok şeylerini kaybetmekte onlara yardım etmek devletin olduğu gibi tüm insanların görevi olmaktadır. Daha hızlı ve çok kişiye aynı anda yardım edilebilmesi için devletin yanında pek çok sivil yardım kuruluşları da bulunmaktadır. Afet yaşandıktan sonra bölgede ki insanların barınma ihtiyaçlarını karşılamak için kurulacak afet çadırı fiyatları açısından uygun olarak sunulmaktadır. Fiyatından önce gelen nokta olarak kalitesi düşünülmekte ve kaliteli malzemeden, sağlam iskelet ile üretilmektedir. Her iklim şartına dayanıklı olmasına önem verilmektedir. İnsanların ve firmaların yüksek kar elde etmeyi düşünmedikleri noktalar bulunmakta, bu çadırların üretimi ve satışı sırasında toplum yararı elde edilecek kazançtan öne geçmektedir. Ülkemizde her an bir afet ile karşı karşıya kalabileceğiniz gerçeğini göz ardı etmeden sizin de bu çadırlardan almanız ailenizin açıkta kalmaması açısından önem taşımaktadır.